Psychologen Praktijk Ellen van Es is een vrijgevestigde psychologen praktijk in Breukelen voor kinderen, jongeren en jong volwassenen tot circa 21 jaar en hun ouders of verzorgers. PPVE biedt:

  • Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ), of vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeentes van Utrecht West en Gooi en Vechtstreek;
  • GBGGZ voor jongeren ouder dan 18 jaar via eventueel verzekerde zorg hetgeen in de zorgpolis nagekeken kan worden;
  • Diagnostiek en begeleiding op particuliere basis.

Psychologen Praktijk Ellen van Es biedt EMDR voor kinderen en jongeren aan (VEN geaccrediteerd)

De aandachttraining FOCUS voor jongeren in het voortgezet onderwijs met of zonder ADHD zal bij voldoende belangstelling in 2018 worden aangeboden. Deze training wordt in samenwerking gegeven met Anja Folmer van De Taalstroom. Aanmelding kan bij: taalstroom@live.nl of info@ppvanes.nl. Zie verder informatie op deze site.

Psychologen Praktijk Ellen van Es heeft voor 2018 een contract met Utrecht West en Regio Gooi en Vechtstreek, waardoor klanten tot 18 jaar, die wonen binnen de betreffende gemeenten (zie bij vergoedingen, welke gemeenten) vergoede zorg ontvangen als er sprake is van een vermoeden van een DSM-5 stoornis.