Psychologen Praktijk Ellen van Es is een vrijgevestigde psychologen praktijk in Breukelen voor kinderen, jongeren en jong volwassenen tot circa 21 jaar en hun ouders of verzorgers. PPVE biedt:

  • Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ), of vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeentes van Utrecht West en Gooi en Vechtstreek;
  • GBGGZ voor jongeren ouder dan 18 jaar via eventueel verzekerde zorg hetgeen in de zorgpolis nagekeken kan worden;
  • Diagnostiek en begeleiding op particuliere basis.

Om voor vergoeding van de GBGGZ in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig van de huisarts/jeugdarts/specialist of het wijkteam, waarin een vermoedelijk DSM diagnose vermeld staat.

Tot 18 jaar wordt op basis van deze verwijsbrief een beschikking bij de gemeente aangevraagd, hetgeen PPVE regelt. De kosten worden dan op basis van prestaties vergoed door de gemeente. Er zijn 4 soorten prestaties die ieder een verschillende duur hebben, maar dit wordt uitgelegd en afgesproken tijdens de intake omdat de soort prestatie afhankelijk is van de ernst van het probleem.

Vanaf 18 jaar vergoed de zorgverzekeraar. Hoewel PPVE beschikt over de door verzekeraars gestelde registraties en lidmaatschappen, zijn er geen contracten gesloten voor 2017 met zorgverzekeraars. U krijgt de factuur mee en kan deze declareren aan de zorgverzekeraar. Het is raadzaam om uw polis na te kijken.

Voor particuliere diagnostiek of begeleiding is geen verwijzing nodig, wat meer vrijheid geeft in het behandelplan en de duur daarvan. De kosten zijn dan echter voor eigen rekening. Voor de tarieven klik hier.

Nieuws

Per 2017 heeft PPVE een contract met de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat klanten tot 18 jaar, die in Wijdemeren, Weesp, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden of Muiden wonen,  vergoede zorg kunnen ontvangen als er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis.

Per 2017 heeft PPVE een contract met Utrecht West. Dit betekent dat klanten tot 18 jaar, die binnen Stichtse Vecht, de Ronde Venen, Oudewater, Montfoort en/of Woerden wonen,  vergoede zorg kunnen ontvangen als er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis.