Project Description

Binnen de hechtingstheorie wordt gestreefd naar veiligheid en verbondenheid in de ouder-kind relatie (of echtpaar relatie). De aandacht gaat naar onderliggende emoties als angsten en behoeften.

Meer informatie >