Individuele begeleiding

,

Tijdens 1-op-1 begeleidingsmomenten wordt met het kind of de jongere gewerkt aan zijn/haar reden van aanmelding door middel van gesprekken en opdrachten.

Meer informatie >

Ouderbegeleiding

,

Ouderbegeleiding is een onderdeel van de begeleiding die uw kind. Als het niet goed gaat met uw kind, dan kan dat voor u als ouder of verzorger ingrijpend zijn.

Meer informatie >

Gezinsbegeleiding

Als het hele gezin of meerdere gezinsleden bij het probleem zijn betrokken, wordt deze vorm van begeleiding geadviseerd.

Meer informatie >

Mediatie therapie

Is een vorm van begeleiding van het kind of de jongere via de ouders en/of school. Uw kind is bij deze gesprekken niet aanwezig.

Meer informatie >

EMDR_OLD

Dit is een manier van behandeling voor kinderen en jongeren met trauma gerelateerde angstklachten.

Meer informatie >

Verdiepende diagnostiek

,

Deze vorm van diagnostiek vindt plaats bij een vermoeden van concentratiezwakte (ADD), hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD) of gedragsproblematiek (o.a. ODD).

Meer informatie >

Intelligentieonderzoek

Met behulp van testen, bestaande uit diverse onderdelen, wordt het intelligentie-profiel met de sterke en zwakke kanten van uw kind bepaald.

Meer informatie >

Begeleiding op school

Het geven van voorlichting aan de leerkracht of de docent over het aangemelde kind of jongere in overleg met de ouders en de jongere vanaf 12 jaar.

Meer informatie >

Focustraining_OLD

Een individuele training met het doel jongeren in het voortgezet onderwijs, concentratie en planningsvaardigheden aan te leren.

Meer informatie >

Hechtingsgericht werken (AFFT en ABFT)_OLD

Binnen de hechtingstheorie wordt gestreefd naar veiligheid en verbondenheid in de ouder-kind relatie (of echtpaar relatie). De aandacht gaat naar onderliggende emoties als angsten en behoeften.

Meer informatie >

Bijzonder Curator in Jeugdzaken

De Bijzondere Curator in Jeugdzaken heeft een bemiddelende en/of adviserende rol. En vertegenwoordigt de belangen van Minderjarige kinderen, na benoeming van de rechter.

Meer informatie >

Sociaal emotioneel onderzoek

Met behulp van vragenlijsten, een observatie en (eventueel meedere) gesprekken, wordt een beeld gevormd van de sociale en emotionele ontwikkeling dan wel persoonlijkheid.

Meer informatie >

Copied!