Begeleiding

Er worden een tweetal vorm van begeleiding toegepast: individuele begeleiding en ouderbegeleiding. In de individuele begeleiding wordt gewerkt volgens de eerder genoemde methoden als EMDR, ACT en Cognitieve Gedrags Therapie (CGT). Soms worden vragenlijsten afgenomen in het kader van sociaal emotioneel onderzoek om te begeleiding toe te spitsen. Ouderbegeleiding maak onderdeel uit van vrijwel iedere vorm van begeleiding die uw kind krijgt. Als het niet goed gaat met uw kind, dan kan dat ook voor u als ouder ingrijpend zijn. U twijfelt misschien of u het wel goed doet. Of u zou graag uitleg ontvangen over de diagnose die bij uw kind is gesteld (psycho-educatie). Ouderbegeleiding kan u daarbij helpen.

Ouderbegeleiding kan in gesprekken, per mail, telefonisch of via het schriftje (kinderen jonger dan 12 jaar), worden aangeboden. Ouderbegeleiding is een relevant onderdeel van de begeleiding.

Psychologie Praktijk Ellen van Es werkt evidence based, ofwel met de meest praktisch en effectief bewezen begeleidingsvormen als cognitief gedragstherapeutische aspecten, waarbij de invloed van gedachten, gevoel en gedrag centraal staan, Acceptance en Commitment Therapie, traumaverwerking middels EMDR en hechting middels EFT/AFFT. De begeleiding dient naast vermindering van klachten, ter inzichtgeving, ter ondersteuning, ter ontlading of acceptatie.

De begeleiding bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar, wordt vaak ondersteund met een schriftje waarin opgeschreven wordt wat geleerd is en wat bijvoorbeeld ‘Kijk Wat Ik Kan’-taakjes (KWIK Taakjes) zijn die voor de volgende sessie gemaakt kunnen worden. Met jongeren wordt naar aanleiding van het gesprek besproken, afhankelijk van hun leeftijd, welke informatie wel of niet naar ouders gaat. Kijk voor meer informatie bij werkwijze.

 

‘Prettig, duidelijk, confronterend, spiegelend, en heerlijk relativerend met resultaat voor mij en het resultaat voor ons kind.’

Natasja

Basis GGZ

PPVE biedt Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) aan in de vorm van:
 • Vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeentes van Utrecht West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse vecht, Weesp, Wijdemeren en Woerden). Voor klanten uit Hilversum kan PPVE in onderaannemerschap werken via PIP Hilversum.
 • GBGGZ voor jongeren ouder dan 18 jaar via verzekerde zorg. In beide gevallen is een verwijzing nodig van de huisarts waarin een vermoedelijk DSM diagnose vermeld staat.

 

Bij vergoede GBGGZ gelden er vier soorten prestaties:

 • Prestatie kort (5 gesprekken);
 • Prestatie middel (8 gesprekken);
 • Prestatie intensief (12 gesprekken);
 • Een onvolledig traject (als er geen sprake is van een DSM stoornis).

 

De BGGZ valt voor jongeren tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeente afhankelijk van het woonplaatsprincipe. Naast de huisarts mag ook de jeugdarts of het sociaal wijkteam een verwijzing schrijven. Op basis van de verwijzing, geeft de betreffende gemeente een beschikking af. Deze beschikking kan door PPVE aangevraagd worden en geldt momenteel alleen voor gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek.
Vergoede zorg op basis voor jongeren tot 18 jaar is onder andere: autistisch spectrum stoornis, ADHD, een angststoornis, een stemmingsstoornis of opstandigheid. Klik voor de volledige lijst hier.

 

Particuliere hulp

PPVE biedt naast Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) voor inwoners vanuit Gooi en Vechtstreek, dezelfde diagnostiek en begeleiding aan voor particulieren. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Dit geeft meer vrijheid in het behandelplan en de duur daarvan, maar de kosten zijn voor eigen rekening. Voor de tarieven klik hier. Een verwijzing is wel nodig als  de kosten voor jongeren vanaf 18 jaar gedeclareerd gaan worden bij de ziektekostenverzekeraar met wie overigens geen contracten zijn.

Uitgangspunten

 • De behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk;
 • Dat er een verwijzing naar een GGZ-instelling of overige derden kan plaats vinden;
 • Dat daarin een rol voor het systeem (ouders, gezin en school) is weggelegd;
 • Het kind of de jeugdige en zijn/haar systeem handvaten te geven, waarbij het aspect “bevorderen van competenties” centraal staat, omdat PPVE slechts een passant is die de veerkracht (resilience) van de aangemelde wil versterken;
 • Indien nodig kan er uitgebreide diagnostiek plaatsvinden.