EMDR

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeer)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Psychologen Praktijk Ellen van Es behandeld enkelvoudige traumatische ervaringen naast meervoudige traumatische ervaringen.

 

Psychologie Praktijk Ellen van Es werkt evidence based, ofwel met de meest praktisch en effectief bewezen begeleidingsvormen als cognitief gedragstherapeutische aspecten, waarbij de invloed van gedachten, gevoel en gedrag centraal staan, Acceptance en Commitment Therapie, traumaverwerking middels EMDR en hechting middels EFT/AFFT. De begeleiding dient naast vermindering van klachten, ter inzichtgeving, ter ondersteuning, ter ontlading of acceptatie.

 

De begeleiding bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar, wordt vaak ondersteund met een schriftje waarin opgeschreven wordt wat geleerd is en wat bijvoorbeeld ‘Kijk Wat Ik Kan’-taakjes (KWIK Taakjes) zijn die voor de volgende sessie gemaakt kunnen worden. Met jongeren wordt naar aanleiding van het gesprek besproken, afhankelijk van hun leeftijd, welke informatie wel of niet naar ouders gaat. Kijk voor meer informatie bij werkwijze.

 

‘Voordat ik begon had ik nare dromen, nu heb ik daar gelukkig geen last meer van.’

Lotte

Basis GGZ

PPVE biedt Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) aan in de vorm van vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeentes van Stichtse Vecht en Gooi en Vechtstreek.

 

Bij vergoede GBGGZ gelden er vier soorten prestaties:

  • Prestatie kort (5 gesprekken);
  • Prestatie middel (8 gesprekken);
  • Prestatie intensief (12 gesprekken);
  • Een onvolledig traject (als er geen sprake is van een DSM stoornis).

 

Vergoede zorg op basis voor jongeren tot 18 jaar is onder andere: autistisch spectrum stoornis, ADHD, een angststoornis, een stemmingsstoornis of opstandigheid. Klik voor de volledige lijst hier.

 

Particuliere hulp

PPVE biedt dezelfde diagnostiek en begeleiding aan voor particulieren. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Dit geeft meer vrijheid in het behandelplan en de duur daarvan, maar de kosten zijn voor eigen rekening. Voor de tarieven klik hier.

Uitgangspunten

  • De behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk;
  • Dat er een verwijzing naar een GGZ-instelling of overige derden kan plaats vinden;
  • Dat daarin een rol voor het systeem (ouders, gezin en school) is weggelegd;
  • Het kind of de jeugdige en zijn/haar systeem handvaten te geven, waarbij het aspect “bevorderen van competenties” centraal staat, omdat PPVE slechts een passant is die de veerkracht (resilience) van de aangemelde wil versterken;
  • Indien nodig kan er uitgebreide diagnostiek plaatsvinden.