Psychologie Praktijk Ellen van Es is sinds 2002 een vrijgevestigde psychologie praktijk in Breukelen en biedt Basis GGZ aan kinderen, jongeren, jong volwassenen en hun ouders of verzorgers.

Vanaf 1 januari 2022 zullen de kosten voor klanten vanuit Stichtse Vecht niet meer vergoed worden omdat de gemeente ervoor gekozen heeft om met één aannemer te gaan werken te weten Timon-Incluzio met wie PPVE vooralsnog geen onderaannemerschap heeft. Dit betekent dat PPVE per 1 oktober in principe geen nieuwe klanten vanuit SV die voor vergoede zorg in aanmerking zouden willen komen, meer aanneemt. Particulier is/blijft echter mogelijk.