Supervisie

Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat (kinder- en jeugd)psychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het ‘groeien’ in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. Belangrijk aspect daarvan is het reflecteren op het eigen handelen.

 

Met inmiddels 20 jaar ervaring als kinder- en jeugdpsycholoog, ben ik van mening dat ik supervisanten kan superviseren bij:

 • Het leren reflecteren op het eigen professioneel handelen;
 • De beleving van het eigen functioneren en handelen;
 • Beroepsethische aspecten van de beroepsuitoefening;
 • De eigen waarden, opvattingen en bedoelingen die richting geven aan het handelen;
 • Het emotionele proces tussen professional en cliënt;
 • Maar vooral de eigen ontwikkeling met als kenmerk een positieve insteek.

 

Mocht je supervisie willen ontvangen dan starten we met een verkennend gesprek! Leuk je te ontmoeten!

 

Zie ook Vind een psycholoog (www.psynip.nl/vind-een-psycholoog/).

‘Prettig, duidelijk, confronterend, spiegelend, en heerlijk relativerend met resultaat voor mij en het resultaat voor ons kind.’

Natasja

Uitgangspunten

 • De behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk;
 • Dat er een verwijzing naar een GGZ-instelling of overige derden kan plaats vinden;
 • Dat daarin een rol voor het systeem (ouders, gezin en school) is weggelegd;
 • Het kind of de jeugdige en zijn/haar systeem handvaten te geven, waarbij het aspect “bevorderen van competenties” centraal staat, omdat PPVE slechts een passant is die de veerkracht (resilience) van de aangemelde wil versterken;
 • Indien nodig kan er uitgebreide diagnostiek plaatsvinden.