U kunt elke dag telefonisch contact opnemen. Mocht u niet persoonlijk te woord kunnen worden gestaan, spreek dan de voicemail in met uw naam en telefoon- nummer, dan wordt jij/u zo spoedig mogelijk terug gebeld. De werkdagen zijn de dinsdagen, echter niet alle dinsdagen met eventueel een uitloop naar de woensdag. Op maandag, incidenteel de dinsdag en donderdag wordt extern gewerkt.

Na aanmelding en tijdens het eerste gesprek vanuit het behandelcontract pagina 5 printen en ingevuld meenemen.
Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind of jongere, als met de ouders/ verzorgers. Bij ernstige zorg zal PPVE echter De Meldcode hanteren.

‘De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk’

Ellen

De informatieverstrekking van vertrouwelijkheden aan ouders is afhankelijk van het leeftijd van het kind of de jeugdige:

  • Bij een jongere van 16 jaar of ouder, heb ik zijn/haar toestemming nodig om informatie te verstrekken aan zijn/haar ouders/verzorgers of derden.
  • Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud behoort ook toestemming te worden gevraagd. Daarvan kan echter afgeweken worden, als ik van mening ben dat de jongere zelf niet goed kan inschatten welke belangen er op het spel staan.
  • Bij kinderen jonger dan 12 jaar gaat de begeleiding altijd hand in hand met begeleiding van de ouders en/of verzorgers.

In de praktijk komen regelmatig kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Mocht dat bij u het geval zijn, dan gelden voor u de volgende wettelijke regels:

  • Voordat een kind of jongere tot zestien jaar onderzocht of behandeld kan worden, dienen beide ouders schriftelijk toestemming hiertoe te verlenen indien er sprake is van gezamenlijk gezag.
  • Mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind in deze praktijk helaas niet mogelijk.

Tarieven Particuliere zorg 2024

Verkennend gesprek
Duur 30-45 minuten € 70,00 tot 105,00
Intelligentieonderzoek 
Inclusief kennismaken en het bespreken van de resultaten € 525,00
Intelligentieonderzoek ihk van ADHD/ODD
Inclusief intake kennismaken en het bespreken van de resultaten € 840,00
Sociaal emotioneel onderzoek
Inclusief jennismakenen het bespreken van de resultaten € 525,00
Individueel psychologisch consult/EMDR
Duur 45 minuten € 105,00
 Telefonische zitting of mailcontact per 10 minuten € 35,00
 Afspraken minder dan 24 uur van te voren afgezegd € 105,00
 
 Supervisie 
Duur 45 minuten direct en 15 minuten indirect € 115,00