In verband met de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van 25 mei 2018 moet PPVE aan een aantal eisen voldoen. Dit betekent dat PPVE moet vastleggen wat zij wel en wat zij niet mag doen en welke rechten een betrokkene of cliënt heeft van wie PPVE de persoonsgegevens verwerkt. Uw rechten zijn opgenomen in het privacystatement.

 

Ook heeft PPVE in verband met de zorgverzekeringswet een kwaliteitsstatuut. Deze ligt ook ter inzage in de praktijk of kan opgevraagd worden.

 

PPVE werkt sinds maart 2018 met Zivver om datalekken te voorkomen.