In het eerste verkennende gesprek zal gekeken worden wat er is gebeurd, wat zijn de kwetsbaarheden en weerbaarheden, wat het doel is en wat er nodig teneinde wel of geen vervolg te geven aan de begeleiding.

Een verkennend gesprek vindt plaats bij:

  • Particulier aangemelde cliënten onder de 18 jaar. Zowel voor het verkennend gesprek en de daaropvolgende diagnostiek en/of begeleiding is geen verwijzing nodig, wat meer vrijheid geeft in het behandelplan en de duur daarvan. De kosten zijn dan echter voor eigen rekening.
  • Bij jongeren ouder dan 18 kan eventueel de vergoeding lopen via de zorgverzekeraar. Hoewel PPVE beschikt over de door verzekeraars gestelde registraties en lidmaatschappen, zijn er geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. Eventueel kan via het zorgprestatiemodel gedeclareerd worden, waarover u navraag kunt doen bij PPVE. Voor meer informatie over het ZPM download hier de digitale patiëntfolder.
  • Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen voor jongeren tussen de 8 en 18, is PPVE onderaannemer voor TIM Stichtse Vecht vanaf 1 januari 2022. De frontoffice van TIM Stichtse Vecht (0800-1513 of info@timstichtsevecht.nl) bepaalt echter naar welke onderaannemer u gaat, mochten zij vinden dat begeleiding nodig is. U moet dus zelf met hen contact opnemen (danwel dat uw huisarts met hen contact opneemt.
  • Daarenboven heeft PPVE een contract met Gooi en Vechtstreek.

Tarieven Particuliere zorg 2022

   
Verkennend gesprek  
 Duur 30-45 minuten €60,00 tot 95,00
   
Intelligentieonderzoek  
 inclusief intake (max 45 minuten) en het bespreken van de resultaten €570,00
   
Intelligentieonderzoek ihk van AD(H)D/ODD  
 inclusief intake (max 90 minuten) en het bespreken van de resultaten €855,00
   
Sociaal emotioneel onderzoek  
 inclusief intake (max 45 minuten) en het bespreken van de resultaten €475,00
   
Individueel psychologisch consult  
 Duur 45 minuten €95,00
   
   
Telefonische zitting of mailcontact per 10 minuten €25,00
 Afspraken minder dan 24 uur van te voren afgezegd  €95,00
 Supervisie 60 minuten €105,00