Om voor vergoeding van de GBGGZ in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig van de huisarts/jeugdarts/specialist of het wijkteam, waarin een vermoedelijk DSM diagnose vermeld staat.

Tot 18 jaar wordt op basis van deze verwijsbrief een beschikking bij de gemeente aangevraagd, alwaar de hulpvrager woonachtig is, hetgeen PPVE regelt. PPVE heeft een contract met Utrecht West en Regio Gooi en Vechtstreek. Daaronder vallen de gemeenten: Stichtse Vecht (tot 1 januari 2022), de Ronde Venen, Oudewater, Montfoort, Woerden (=Utrecht West), Wijdemeren, Weesp, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden  of Muiden (=Regio Gooi en Vechtstreek). De kosten worden dan op basis van prestaties vergoed door de gemeente. Er zijn 4 soorten prestaties die ieder een verschillende duur hebben, maar dit wordt uitgelegd en afgesproken tijdens de intake omdat de soort prestatie afhankelijk is van de ernst van het probleem.

Vanaf 18 jaar vergoed de zorgverzekeraar. Hoewel PPVE beschikt over de door verzekeraars gestelde registraties en lidmaatschappen, zijn er geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. U krijgt de factuur mee en kan deze declareren aan de zorgverzekeraar. Het is raadzaam om uw polis na te kijken.

Voor particuliere diagnostiek of begeleiding is geen verwijzing nodig, wat meer vrijheid geeft in het behandelplan en de duur daarvan. De kosten zijn dan echter voor eigen rekening.

Tarieven Particuliere zorg 2021

Intelligentieonderzoek
inclusief het bespreken van de resultaten €475,00
Intelligentieonderzoek ihk van AD(H)D/ODD/ASS
inclusief bespreken €665,00
Sociaal emotioneel onderzoek
inclusief het bespreken van de resultaten €380,00
Individueel psychologisch consult
Duur 45 minuten €95,00
EFT/AFFT/Gezinsbegeleiding/EMDR 
Duur 45 minuten €95,00
Telefonische zitting of mailcontact per 10 minuten €25,00
Afspraken minder dan 24 uur van te voren afgezegd zijn voor eigen rekening
€95,00