In het eerste verkennende gesprek zal gekeken worden wat er is gebeurd, wat zijn de kwetsbaarheden en weerbaarheden, wat het doel is en wat er nodig teneinde wel of geen vervolg te geven aan de begeleiding.

Een verkennend gesprek vindt plaats bij:

Particulier aangemelde cliënten. Zowel voor het verkennend gesprek en de daaropvolgende diagnostiek en/of EMDR is geen verwijzing nodig, wat meer vrijheid geeft in het behandelplan en de duur daarvan. De kosten zijn dan echter voor eigen rekening en er kan geen beroep worden gedaan op vergoede zorg via de jeugdwet of via de zorgverzekering omdat ondergetekende geen contracten met hen heeft. Wel heeft PPVE een contract met Gooi-Vechtstreek en Spoor030.

Ter info: Voor jongeren ouder dan 18 is vergoeding via de zorgverzekeraar mogelijk bij gecontracteerde partijen volgens het Zorgprestatiemodel. Voor het ZPM download hier de digitale patiëntfolder. PPVE heeft GEEN contract met zorgverzekeringen.

Tarieven Particuliere zorg 2024

   
Verkennend gesprek  
 Duur 30-45 minuten €70,00 tot 105,00
   
Intelligentieonderzoek  
Inclusief kennismaken en het bespreken van de resultaten €525,00
   
Intelligentieonderzoek ihk van AD(H)D/ODD  
Inclusief kennismaken en het bespreken van de resultaten €840,00
   
Sociaal emotioneel onderzoek  
Inclusief kennismaken en het bespreken van de resultaten €525,00
   
Individueel psychologisch consult/EMDR  
 Duur 45 minuten €105,00
   
   
Telefonische zitting of mailcontact per 10 minuten €35,00
 Afspraken minder dan 24 uur van te voren afgezegd  €95,00
 Supervisie 60 minuten (45 direct en 15 indirect) €115,00