Project Description

Binnen de hechtings­theorie wordt gestreefd naar veilig­heid en verbonden­heid in de ouder-kind relatie (of echtpaar relatie). De aandacht gaat naar onder­liggende emoties als angsten en behoeften.

Meer informatie >