Hechtingsgericht werken (AFFT en ABFT)

AFFT is een speciale vorm van begeleiding waarbij het draait om de relatie tussen de ouder(s)/verzorger(s) en een kind dat problemen of zorgen geeft. AFFT is ontwikkeld door Daniel Hughes en is net als EFT (partners onderling) gebaseerd op de hechtingstheorie. ABFT is ontwikkeld door onder andere Guy Diamonds en dit model is net als dat van Hughes gericht op het herstel van een veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kind. Daar waar het model van Hughes voortkomt uit het werk met getraumatiseerde kinderen van diverse leeftijden veelal uit de pleeg-en adoptiezorg, is het model van Diamond ontwikkeld voor depressieve en suïcidale adolescenten.

 

AFFT begint (eventueel na een eerste gesprek met het hele gezin) altijd met een of meer gesprekken met de ouders alleen, zodat zij in alle vrijheid hun zorgen en gevoelens over hun kind en hun ouderschap kunnen uiten. En zich goed kunnen voorbereiden op de gesprekken met het kind erbij. Vervolgens leert het kind of de jongere in het bijzijn van de therapeut en ouders, zijn/haar beleving en gevoelens te uiten, zodat er wederzijds begrip ontstaat, er beter geluisterd wordt en regels minder een punt van strijd zijn/worden. ABFT start met een gezamenlijk gesprek en vervolgens separate gesprekken met de adolescent en met de ouders, waarna weer samen gekomen wordt.

 

Psychologie Praktijk Ellen van Es werkt evidence based, ofwel met de meest praktisch en effectief bewezen begeleidingsvormen als cognitief gedragstherapeutische aspecten, waarbij de invloed van gedachten, gevoel en gedrag centraal staan, Acceptance en Commitment Therapie, traumaverwerking middels EMDR en hechting middels EFT/AFFT. De begeleiding dient naast vermindering van klachten, ter inzichtgeving, ter ondersteuning, ter ontlading of acceptatie. De begeleiding bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar, wordt vaak ondersteund met een schriftje waarin opgeschreven wordt wat geleerd is en wat bijvoorbeeld ‘Kijk Wat Ik Kan’-taakjes (KWIK Taakjes) zijn die voor de volgende sessie gemaakt kunnen worden. Met jongeren wordt naar aanleiding van het gesprek besproken, afhankelijk van hun leeftijd, welke informatie wel of niet naar ouders gaat. Kijk voor meer informatie bij werkwijze.

 

‘Ellen haar adviezen gaven ons tools om ons kind en zijn omgeving verder te helpen bij een optimale en dus gelukkige groei.’

Jasper

Basis GGZ

PPVE biedt Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) aan in de vorm van vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeentes van Stichtse Vecht en Gooi en Vechtstreek.

 

Bij vergoede GBGGZ gelden er vier soorten prestaties:

  • Prestatie kort (5 gesprekken);
  • Prestatie middel (8 gesprekken);
  • Prestatie intensief (12 gesprekken);
  • Een onvolledig traject (als er geen sprake is van een DSM stoornis).

 

Vergoede zorg op basis voor jongeren tot 18 jaar is onder andere: autistisch spectrum stoornis, ADHD, een angststoornis, een stemmingsstoornis of opstandigheid. Klik voor de volledige lijst hier.

 

Particuliere hulp

PPVE biedt dezelfde diagnostiek en begeleiding aan voor particulieren. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Dit geeft meer vrijheid in het behandelplan en de duur daarvan, maar de kosten zijn voor eigen rekening. Voor de tarieven klik hier.

Uitgangspunten

  • De behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk;
  • Dat er een verwijzing naar een GGZ-instelling of overige derden kan plaats vinden;
  • Dat daarin een rol voor het systeem (ouders, gezin en school) is weggelegd;
  • Het kind of de jeugdige en zijn/haar systeem handvaten te geven, waarbij het aspect “bevorderen van competenties” centraal staat, omdat PPVE slechts een passant is die de veerkracht (resilience) van de aangemelde wil versterken;
  • Indien nodig kan er uitgebreide diagnostiek plaatsvinden.