Project Description

Tijdens 1-op-1 begeleidingsmomenten wordt met het kind of de jongere gewerkt aan zijn/haar reden van aanmelding door middel van gesprekken en opdrachten.

Meer informatie >