ACT

ACT staat voor acceptance en commitment therapie en leert jongeren psychologisch flexibel te worden door te leren omgaan met ‘negatieve emoties’ en ‘niet-helpende gedachten’, en het accepteren van stressvolle/uitdagende situaties in hun leven. ACT kan jongeren helpen een waardevol leven te leiden en te leren omgaan met de hobbels in de weg die je tegenkomt. Door ACT Your Way leren jongeren ineffectieve coping-stijlen te verminderen en weer regie te nemen over hun leven, door bewust te kiezen voor gedrag dat past bij deze fase in hun leven. De jongere werkt weer (actief) aan een bij hem/haar passende identiteitsontwikkeling en autonomie. ACT your way wordt gebruikt binnen de behandeling van jongeren die te maken hebben met psychische klachten als somberheid, angsten, emotieregulatie-problemen en prikkelverwerkingsproblemen als AD(H)D.

 

Psychologie Praktijk Ellen van Es werkt evidence based, ofwel met de meest praktisch en effectief bewezen begeleidingsvormen als cognitief gedragstherapeutische aspecten, waarbij de invloed van gedachten, gevoel en gedrag centraal staan, Acceptance en Commitment Therapie, traumaverwerking middels EMDR en hechting middels EFT/AFFT. De begeleiding dient naast vermindering van klachten, ter inzichtgeving, ter ondersteuning, ter ontlading of acceptatie.

 

De begeleiding bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar, wordt vaak ondersteund met een schriftje waarin opgeschreven wordt wat geleerd is en wat bijvoorbeeld ‘Kijk Wat Ik Kan’-taakjes (KWIK Taakjes) zijn die voor de volgende sessie gemaakt kunnen worden. Met jongeren wordt naar aanleiding van het gesprek besproken, afhankelijk van hun leeftijd, welke informatie wel of niet naar ouders gaat. Kijk voor meer informatie bij werkwijze.

 

‘Prettig, duidelijk, confronterend, spiegelend, en heerlijk relativerend met resultaat voor mij en het resultaat voor ons kind.’

Natasja

Basis GGZ

PPVE biedt Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) aan in de vorm van:
 • Vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeentes van Utrecht West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse vecht, Weesp, Wijdemeren en Woerden). Voor klanten uit Hilversum kan PPVE in onderaannemerschap werken via PIP Hilversum.
 • GBGGZ voor jongeren ouder dan 18 jaar via verzekerde zorg. In beide gevallen is een verwijzing nodig van de huisarts waarin een vermoedelijk DSM diagnose vermeld staat.

 

Bij vergoede GBGGZ gelden er vier soorten prestaties:

 • Prestatie kort (5 gesprekken);
 • Prestatie middel (8 gesprekken);
 • Prestatie intensief (12 gesprekken);
 • Een onvolledig traject (als er geen sprake is van een DSM stoornis).

 

De GBGGZ valt voor jongeren tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeente afhankelijk van het woonplaatsprincipe. Naast de huisarts mag ook de jeugdarts of het sociaal wijkteam een verwijzing schrijven. Op basis van de verwijzing, geeft de betreffende gemeente een beschikking af. Deze beschikking kunt u zelf aanvragen danwel vraagt PPVE aan.
Vergoede zorg op basis voor jongeren tot 18 jaar is onder andere: autistisch spectrum stoornis, ADHD of een angststoornis. Klik voor de volledige lijst hier.

 

Particuliere hulp

PPVE biedt naast Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) dezelfde diagnostiek en begeleiding aan, zonder dat er een verwijzing van de huisarts nodig is. Dit geeft meer vrijheid in het behandelplan en de duur daarvan, maar de kosten zijn voor eigen rekening. Voor de tarieven klik hier.

Uitgangspunten

 • De behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk;
 • Dat er een verwijzing naar een GGZ-instelling of overige derden kan plaats vinden;
 • Dat daarin een rol voor het systeem (ouders, gezin en school) is weggelegd;
 • Het kind of de jeugdige en zijn/haar systeem handvaten te geven, waarbij het aspect “bevorderen van competenties” centraal staat, omdat PPVE slechts een passant is die de veerkracht (resilience) van de aangemelde wil versterken;
 • Indien nodig kan er uitgebreide diagnostiek plaatsvinden.