Focus

FOCUS, een aandacht training voor jongeren met of zonder ADHD.

 

Deze aandacht training is speciaal voor jongeren die hier moeite mee hebben met het richten van de aandacht omdat ze ADHD, ADD of andere leerproblemen hebben. Ook jongeren met kenmerken hiervan kunnen veel aan de training hebben.

 

Niets is zo frustrerend als te moeten toezien hoe je veelbelovende zoon of dochter worstelt met de gewone dagelijkse schooltaken. Boeken kwijt, huiswerk niet af, niet aan de slag gaan en/of afgeleid zijn kunnen voor veel problemen zorgen, terwijl het kind wel slim genoeg is. Meestal ontbreken de basisvaardigheden, ook wel executieve functies genoemd.

 

Tijdens de training leren jongeren deze functies te ontwikkelen en zich bewust te worden van zijn/haar zwakke en sterke kanten. Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens de training zijn: agendaplanning en huiswerkrooster. Daarenboven willen we de training toespitsen op de vragen die binnen de groep leven. Oftewel naast het vaste trainingsprogramma is er ok aandacht voor dat wat ter tafel komt.

 

De training beslaat na aanmelding uit circa 6 bijeenkomsten afhankelijk van de hulpvraag.

Uitgangspunten

  • De behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk;
  • Dat er een verwijzing naar een GGZ-instelling of overige derden kan plaats vinden;
  • Dat daarin een rol voor het systeem (ouders, gezin en school) is weggelegd;
  • Het kind of de jeugdige en zijn/haar systeem handvaten te geven, waarbij het aspect “bevorderen van competenties” centraal staat, omdat PPVE slechts een passant is die de veerkracht (resilience) van de aangemelde wil versterken;
  • Indien nodig kan er uitgebreide diagnostiek plaatsvinden.