Onderzoek

Psychologie Praktijk Ellen van Es neemt voor het bepalen van de capaciteiten van het kind of de jongere de Wechsler Intelligence Scale-Nederlandstalige versie (WISC-V-NL 2018) af of de Wechsler Adult Intelligence Scale-Nederlandstalige versie (WAIS-IV uit 2012), wat algemene intelligentietesten zijn voor respectievelijk 6 tot en met 16 (WISC-V) jaar en vanaf 16 jaar (WAIS-IV).  Deze intelligentietesten geven inzicht in de capaciteiten of algemene intelligentie, uitgedrukt in een cijfer of IQ (intelligentiequotiënt) met behulp van in totaal subtesten. Van deze subtesten zijn zeven danwel tien subtesten nodig om de totale intelligentie te bepalen. Met de overige subtesten, indien afgenomen, kunnen aanvullende indexscores bepaald worden.  De ruwe scores worden omgezet in normscores op leeftijd.

Om zicht te krijgen op het gedrag, kan naast het intelligentieonderzoek, een neuropsychologische test (Bourdon-Vos en/of d2) worden afgenomen aangevuld met vragenlijsten ingevuld door de jongere, ouders en school. Op basis van een analyse van al deze gegevens, wordt bepaald of er sprake is van concentratiezwakte (ADD), concentratiezwakte en hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD) en/of gedragsproblematiek (onder andere ODD). Vervolgens kan daarop de begeleiding toegespitst worden.

Psychologie Praktijk Ellen van Es werkt evidence based, ofwel met de meest praktisch en effectief bewezen begeleidingsvormen als cognitief gedragstherapeutische aspecten, waarbij de invloed van gedachten, gevoel en gedrag centraal staan, Acceptance en Commitment Therapie, traumaverwerking middels EMDR en hechting middels EFT/AFFT. De begeleiding dient naast vermindering van klachten, ter inzichtgeving, ter ondersteuning, ter ontlading of acceptatie.

De begeleiding bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar, wordt vaak ondersteund met een schriftje waarin opgeschreven wordt wat geleerd is en wat bijvoorbeeld ‘Kijk Wat Ik Kan’-taakjes (KWIK Taakjes) zijn die voor de volgende sessie gemaakt kunnen worden. Met jongeren wordt naar aanleiding van het gesprek besproken, afhankelijk van hun leeftijd, welke informatie wel of niet naar ouders gaat. Kijk voor meer informatie bij werkwijze.

 

‘Met behulp van het onderzoek, de analyse en het advies heeft u een waardevol instrument voor meer begrip van uw kind en het bieden van een betere begeleiding.’

Natasja

Particuliere hulp

PPVE biedt naast particuliere Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) supervisie aan voor Kinder-en Jeugdpsychologen. Voor de tarieven klik hier.

Uitgangspunten

  • De behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk;
  • Dat er een verwijzing naar een GGZ-instelling of overige derden kan plaats vinden;
  • Dat daarin een rol voor het systeem (ouders, gezin en school) is weggelegd;
  • Het kind of de jeugdige en zijn/haar systeem handvaten te geven, waarbij het aspect “bevorderen van competenties” centraal staat, omdat PPVE slechts een passant is die de veerkracht (resilience) van de aangemelde wil versterken;
  • Indien nodig kan er uitgebreide diagnostiek plaatsvinden.