Individuele begeleiding

,

Tijdens 1-op-1 begeleidingsmomenten wordt met het kind of de jongere gewerkt aan zijn/haar reden van aanmelding door middel van gesprekken en opdrachten.

Meer informatie >

Ouderbegeleiding

,

Ouderbegeleiding is een onderdeel van de begeleiding die uw kind. Als het niet goed gaat met uw kind, dan kan dat voor u als ouder of verzorger ingrijpend zijn.

Meer informatie >

Verdiepende diagnostiek

,

Deze vorm van diagnostiek vindt plaats bij een vermoeden van concentratiezwakte (ADD), hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD) of gedragsproblematiek (o.a. ODD).

Meer informatie >

Copied!